Spacex Launched USSF-67 Secret Satellite For Us Space Force SATCOM 2 CBAS 2 Elon Musk


मीडिया रिपोर्टनुसार, कंटीन्यूअस ब्रॉडकास्ट ऑगमेंटिंग SATCOM 2 (CBAS-2) हे सॅटेलाईट पृथ्वीबाहेरील कक्षेत यशस्वीरित्या पाठवण्यात आलं आहे. हे सॅटेलाईट अमेरिकेच्या गुप्त यंत्रणेसाठी फार महत्त्वाचं आहे. ( PC : SpaceX/twitter )Source link

Leave a Comment