Marathi Shuddha Lekhan | मराठी शुद्धलेखन व शुद्ध अशुद्ध शब्द मराठी

Marathi Shuddha Lekhan – मी या पोस्ट मध्ये बरेच असे शब्द लिहिले आहेत ते तुम्हाला  शुद्धलेखन लीहण्यात मधत करेल . जे मराठी व्याकरण मदले मराठी शुद्धलेखन आणि शुद्ध शब्द आहेत.   शुद्धलेखन म्हणजे काय? Marathi Shuddha Lekhan शुद्धलेखन हे म्हणजे सुचलेल्या भाषेतील वर्तनी, वाक्यरचना, व वाक्याचे संरचनात्मक अंशांच्या चुकांची सुधारणा करणे. यामध्ये वर्तनी, वाक्य ढांचे, … Read more

List of some common Marathi slang words 2023

Marathi slang – काही शब्द आहे जे मराठी भाशेमध्ये बोलले जातात आणि बराच दा आपल्याला त्याचा अर्थ माहिती नसतो महणू आम्ही तुमच्या साठी काही शब्द लिहिले आहे त्याचा अर्था बरोबर. Unique Marathi words,marathi slang, Famous Marathi slangs Kasa Kai? – How are you? Chalu Aahe – It’s cool/it’s going on. Jhakaas – Fantastic/awesome. Vaat Lagli … Read more

100 फळांची नावे | Fruits name in Marathi and English

नमस्कार मित्रांनो, आमच्या या ब्लॉगवर आपले स्वागत आहे, आज आपण fruits name in Marathi and English फळांची नावे जाणून घेणार आहोत , All Fruits name in Marathi and English (PDF) 50 फळांची नावे   Fruit Name In English Fruit Name In marathi Scientific Names Fruit Photo 1. Mango  आंबा Magnifera Indica 2. Apple सफरचंद Melus … Read more

15 marathi bodh katha | मराठी बोधकथा व तात्पर्य

नमस्कार मित्रांनो आपण या पोस्ट मध्ये बरेच marathi bodh katha लिहिले आहेत. ज्या तुम्हाला किंवा तुमच्या लहान मुलांना नक्की आवडणार कारण ह्या कथा सगळ्या लोकांनी एकल्यात असणार कर खूप काही ह्या कथा मधून शिकायला मिळत . लहान मुलांनी तर नक्की वाचायला पाहिजे कारण ह्या बोधकथा तू त्यांना एक प्रेना मिळते. चला तर मग छान अश्या … Read more

new registration MahaDBT Farmer Scheme 2023 | कृषि विभाग शेतकरी योजना

  MahaDBT Farmer Scheme Mahadbt Farmer (महाराष्ट्र डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) योजना महाराष्ट्र, भारतातील शेतकऱ्यांना विविध फायदे प्रदान करते. यात आर्थिक सहाय्य, शिष्यवृत्ती आणि इतर सहाय्य समाविष्ट आहे. तुम्हाला शेतकऱ्यांसाठी महाडबीटी योजनेशी संबंधित विशिष्ट माहिती किंवा मदत हवी असल्यास, कृपया मला कळवा की मी कशी मदत करू शकतो.   mahadbt farmer workflow  Mahadbt योजनेंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी … Read more

learn to Marathi To English Barakhadi Chart + PDF | मराठी बाराखडी

Marathi To English Barakhadi – (बाराखडी) म्हणजे मराठी वर्णमाला किंवा मूलभूत व्यंजनांच्या ध्वनीचा संच. हे इंग्रजीतील “”alphabet“” किंवा हिंदीतील “वर्णमाला” या संकल्पनेसारखे आहे. मराठी बाराखडी | Marathi To English Barakhadi अ a आ aa इ i ई ee उ u ऊ oo ए e ऐ ai ओ o औ au अं am अः ah क … Read more

one is the best Google marathi input tools download offiline for windows | 2023

google marathi input tools download –  तुम्हाला मराठी लिपीत काही लिहायचे असेल, तुम्ही जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात असलात, तरी तुम्ही गुगल मराठी इनपुट टूल सहज वापरू शकता. तुमच्या माहितीसाठी, मी तुम्हाला सांगतो की Google ने काही वर्षांपासून Google Input Tools ऑफलाइन इंस्टॉलर हे टूल वापरणे बंद केले आहे. हेच कारण आहे की तुम्ही ते त्यांच्या अधिकृत … Read more

500 + विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Virudharthi shabd in Marathi

Virudharthi shabd in Marathi – नमस्कार मित्रांनो आज आपण या पोस्ट मध्ये मराठी वाक्यरणाचा महत्व पूर्ण घटक पाहणार आहोत, तो म्हणजे विरुद्धार्थी शब्द (Virudharthi shabd in Marathi). आज आपण विरुद्धार्थी शब्दाची Antonyms In Marathi उदाहरणा संहित माहिती घेऊया. त्या साठी ही पोस्ट शेवट पर्यन्त वाचा.   विरुद्धार्थी शब्द कोणत्या शब्दांना म्हणतात? “विरुद्धार्थी शब्द” म्हणजे विरुद्ध … Read more

List 1 to 100 Numbers in Marathi | Marathi numbers in words [pdf + chart]

1 to 100 Numbers in Marathi – जर तुम्हाला मराठी भाषा येत असेल तर 1 ते 100 अंक शिकणे सोपे आहे. कोणत्याही भाषेतील संख्या शिकणे संभाषणात खूप मदत करते आणि भाषा अधिक चांगल्या प्रकारे शिकण्याची क्षमता देखील वाढवते.Marathi numbers in words म्हणून जर तुम्ही मराठी शिकू इच्छित असाल, तर 1 ते 100 पर्यंत मराठी अंक शिकणे हा एक चांगला मार्ग आहे. मराठी अंक शिकणे सोपे आहे कारण नावे इंग्रजी भाषेप्रमाणेच अगदी लहान आहेत. चला तर वाचूया की 1 ते 100 अंक वाचण्यासाठी प्रयत्न करूया.

 

Marathi numbers in words

 

Marathi Numbers with Words | 1 to 100 in Marathi

 

मराठी अंक  अक्षरी अंक  इंग्रजीत अंक
एक 1
दोन 2
तीन 3
चार 4
पाच 5
सहा 6
सात 7
आठ 8
नऊ 9
१० दहा 10
११ अकरा 11
१२ बारा 12
१३ तेरा 13
१४ चौदा 14
१५ पंधरा 15
१६ सोळा 16
१७ सतरा 17
१८ अठरा 18
१९ एकोणावीस 19
२० वीस 20
२१ एकवीस 21
२२ बावीस 22
२३ तेवीस 23
२४ चौवीस 24
२५ पंचवीस 25
२६ सव्वीस 26
२७ सत्तावीस 27
२८ अठ्ठावीस 28
२९ एकोणतीस 29
३० तीस 30
३१ एकतीस 31
३२ बत्तीस 32
३३ तेहतीस 33
३४ चौतीस 34
३५ पस्तीस 35
३६ छत्तीस 36
३७ सदतीस 37
३८ अडतीस 38
२५ पंचवीस 25
२६ सव्वीस 26
२७ सत्तावीस 27
२८ अठ्ठावीस 28
२९ एकोणतीस 29
३० तीस 30
३१ एकतीस 31
३२ बत्तीस 32
३३ तेहतीस 33
३४ चौतीस 34
३५ पस्तीस 35
३६ छत्तीस 36
३७ सदतीस 37
३८ अडतीस 38
३९ एकोणचाळीस 39
४० चाळीस 40
४१ एकेचाळीस   41
४२ बेचाळीस 42
४३ त्रचे ाळीस 43
४४ चव्वेचाळीस 44
४५ पंचेचाळीस 45
४६ शेहेचाळीस 46
४७ सत्तेचाळीस 47
४८ अठ्ठेचाळीस 48
४९ एकोणपन्नास 49
५० पन्नास 50
५१ एकावन्न 51
५२ बावन्न 52
५३ त्रेपन्न 53
५४ चोपन्न 54
५५ पंचावन्न 55
५६ छपन्न 56
५७ सत्तावन्न 57
५८ अठ्ठावन्न 58
५९ एकोणसाठ 59
६० साठ 60
६१ एकसष्ट 61
६२ बासष्ट   62
६३ त्रसेष्ट   63
६४ चौसष्ट   64
६५ पासष्ट 65
६६ सहासष्ट 66
६७ सदसष्टु 67
६८ अडुसष्ट 68
६९ एकोणसत्तर 69
७० सत्तर 70
७१ एकाहत्तर 71
७२ बाहत्तर 72
७३ त्र्याहत्तर 73
७४ चौऱ्याहत्तर 74
७५ पंच्याहत्तर 75
७६ शाहत्तर 76
७७ सत्याहत्तर 77
७८ अठ्याहत्तर 78
७९ एकोणऐंशी 79
८० ऐंशी 80
८१ एक्याऐंशी 81
८२ ब्याऐंशी 82
८३ त्र्याऐंशी 83
८४ चौऱ्याऐंशी 84
८५ पंच्याऐंशी 85
८६ शहाऐंशी 86
८७ सत्याऐंशी 87
८८ अठ्याऐंशी 88
८९ एकोणनव्वद 89
९० नव्वद 90
९१ एक्याण्णव 91
९२ ब्याण्णव 92
९३ त्र्याण्णव 93
९४ चौऱ्याण्णव 94
९५ पंच्याण्णव 95
९६ शहाण्णव 96
९७ सत्त्याण्णव 97
९८ अठ्याण्णव 98
९९ नव्याण्णव 99
१०० शंभर 100

 

How do you say marathi numbers in words? marathi numbers in words

1. एक
2. दोन
3. तीन
4. चार
5. पाच
6. सहा
7. सात
8. आठ
9. नऊ
10. दहा
11. अकरा
12. बारा
13. तेरा
14. चौदा
15. पंधरा
16. सोळा
17. सतरा
18. अठरा
19. एकोणीस
20. वीस
21. एकवीस
22. बावीस
23. तेवीस
24. चोवीस
25. पंचवीस
26. सव्वीस
27. सत्तावीस
28. अठ्ठावीस
29. एकोणतीस
30. तीस
31. एकतीस
32. बत्तीस
33. तेहेतीस
34. चौतीस
35. पस्तीस
36. छत्तीस
37. सदतीस
38. अडतीस
39. एकोणचाळीस
40. चाळीस
41. एक्केचळीस
42. बेचळीस
43. त्रेचळीस
44. चव्वेचळीस
45. पंचेचळीस
46. सेहेचळीस
47. सत्तेचळीस
48. अठ्ठेचळीस
49. एकोणपन्नास

How to speak numbers in Marathi?

50. पन्नास
51. एक्कावन्न
52. बावन्न
53. त्रेपन्न
54. चोपन्न
55. पंचावन्न
56. सहावन्न
57. सत्तावन्न
58. अठ्ठावन्न
59. एकोणसाठ
60. साठ
61. एकसष्ठ
62. बासष्ठ
63. त्रेसष्ठ
64. चौसष्ठ
65. पासष्ठ
66. सहासष्ठ
67. सदुसष्ठ
68. अडुसष्ठ
69. एकोणसत्तर
70. सत्तर
71. एक्काहत्तर
72. बाहत्तर
73. त्र्याहत्तर
74. चौर्‍याहत्तर
75. पंचाहत्तर
76. शहात्तर
77. सत्त्याहत्तर
78. अठ्ठ्याहत्तर
79. एकोण ऐंशी
80. ऐंशी

81 – एक्क्याऐंशी 

82 – ब्यावीस
83 – त्र्यावीस
84- चोवीस
85 – पंच्याऐंशी
85 – सद्याऐंशी
86 – अठ्ठ्याऐंशी
87 – एकोणनव्वद
89 – नव्व्याऐंशी
90 – नव्व्याण्णव
91 – एक्क्याण्णव
92 – बाण्णव
93 – त्र्याण्णव
94 – चौऱ्याण्णव
95 – पंच्याण्णव
96 – सद्याण्णव
97 – अठ्ठ्याण्णव
98 – नव्व्याण्णव
99 – नव्व्याऐंशी
100 – शंभर

 

🔗 Marathi To English Barakhadi Chart + PDF | मराठी बाराखडी

 

Read more

Kusumagraj marathi kavita, कुसुमाग्रज यांच्या काही प्रसिद्ध कविता,

  Kusumagraj Information in Marathi | वि वा शिरवाडकर (कुसुमाग्रज) यांचे जीवनचरित्र  कुसुमाग्रज, ज्यांचे खरे नाव विष्णू वामन शिरवाडकर होते, ते महाराष्ट्रातील एक प्रसिद्ध मराठी कवी, लेखक आणि समाजसुधारक होते. त्यांचा जन्म 27 फेब्रुवारी 1912 रोजी पुणे, महाराष्ट्र येथे झाला आणि 10 मार्च 1999 रोजी त्यांचे निधन झाले.  कुसुमाग्रजांना मराठी साहित्यातील दिग्गजांपैकी एक मानले जाते … Read more