learn to Marathi To English Barakhadi Chart + PDF | मराठी बाराखडी

Marathi To English Barakhadi – (बाराखडी) म्हणजे मराठी वर्णमाला किंवा मूलभूत व्यंजनांच्या ध्वनीचा संच. हे इंग्रजीतील “”alphabet“” किंवा हिंदीतील “वर्णमाला” या संकल्पनेसारखे आहे. मराठी बाराखडी | Marathi To English Barakhadi अ a आ aa इ i ई ee उ u ऊ oo ए e ऐ ai ओ o औ au अं am अः ah क … Continue reading learn to Marathi To English Barakhadi Chart + PDF | मराठी बाराखडी